Tổng hợp mẫu đánh giá nhân viên – Bảng nhận xét nhân viên đầy đủ

25/04/2022 14543

Mẫu đánh giá nhân viên là tài liệu thường xuyên được người quản lý sử dụng để đánh giá năng lực và thái độ trong công việc của nhân viên cấp dưới. Thông qua bảng nhận xét này sẽ có những điều chỉnh về lương, thưởng phù hợp nhằm thúc đẩy sức mạnh cá nhân. Đồng thời cũng đưa tổ chức, doanh nghiệp gắn bó và phát triển mạnh mẽ hơn. 

Bài viết sau đây sẽ chia sẻ một số nội dung cần có và các form đánh giá nhân viên để nhà quản lý, chuyên viên nhân sự các doanh nghiệp có thể tham khảo áp dụng.

Những nội dung cơ bản khi tạo một file mẫu đánh giá nhân viên

Có thể nói mỗi người quản lý sẽ tự đưa ra những quy chuẩn tham chiếu riêng để nhận xét nhân viên tùy vào đặc thù doanh nghiệp. Tuy nhiên, vẫn có những tiêu chí chung nhất định mà hầu như bảng tiêu chí đánh giá nhân viên nào cũng cần có. Chúng chia thành 2 tiêu chí như sau:

Tiêu chí về trình độ, năng lực

Đây là đặc điểm quan trọng thể hiện tính hiệu quả của sử dụng lao động. Trong đó bao gồm các cấp độ như:

– Đánh giá kĩ năng:

+ Kỹ năng mềm: giao tiếp, đàm phán, thuyết trình

+ Kỹ năng làm việc nhóm

+ Kỹ năng giải quyết vấn đề, tình huống phát sinh

+ Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý công việc

– Đánh giá trình độ:

+ Ngoại ngữ

+ Tin học

+ Ứng dụng văn phòng, sử dụng máy móc, thiết bị

– Đánh giá về hiệu suất công việc được giao: đây là các chỉ số về KPI, tiếp thu công việc, mức độ hoàn thành công việc, kiến thức chuyên môn phù hợp,..

Đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên
Đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên

Tiêu chí về thái độ trong công việc

– Thái độ trong công việc

+ Cầu tiến, nhiệt tình, ham học hỏi

+ Năng động, sáng tạo

+ Trung thực, tin cậy, có tinh thần trách nhiệm vì tập thể

– Tác phong làm việc: 

+ Tuân thủ đúng giờ giấc, nội quy

+ Giữ vệ sinh chung, sạch sẽ

+ Nghiêm túc, chuẩn mực, cẩn thận tự giác

– Mối quan hệ với đồng nghiệp, khách hàng, cấp trên

+ Giải quyết yêu cầu của khách hàng: nhanh chóng, kịp thời, chu đáo

+ Thái độ với đồng nghiệp: cởi mở, hòa đồng, hỗ trợ nếu cần

+ Thái độ với cấp trên: phục tùng mệnh lệnh.

Lập bảng để công khai đánh giá cấp dưới
Lập bảng để công khai đánh giá cấp dưới

Một số bản đánh giá nhân viên tham khảo

MẪU 1: Nhận xét đánh giá nhân viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc
—————————-

BẢNG ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN

                                           Kính gửi: Ban giám đốc Công ty………………

                                             Phòng Hành Chính Nhân Sự

Bộ phận (Phòng ban): ………………………………………………………………………………………………………………

Người đánh giá: ………………………………………………………….. Chức vụ: …………………………………………..

Xin thông báo kết quả làm việc của nhân viên như sau:

Họ và tên nhân viên: …………………………………………………… Vị trí: …………………………………………………

Mã số nhân viên: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Mục đích đánh giá: …………………………………………………………………………………………………………………..

Ngày đánh giá: …………………………………………………………………………………………………………………..

STT NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ  

Ghi chú

Xuất sắc

(5 điểm)

Khá

(4 điểm)

TB

(3 điểm)

Kém

(1,2 điểm)

1 Tuân thủ nội quy          
  Tuân thủ nội quy lao động của công ty          
Tuân thủ quy chế – quy định làm việc của bộ phận          
2 Tác phong          
  Ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ, đúng đồng phục quy định          
Giữ gìn vệ sinh chung và vệ sinh nơi làm việc          
Nhanh nhẹn, linh hoạt          
3 Quan hệ công việc          
  Với cấp trên, đồng nghiệp và khách hàng          
Giải quyết yêu cầu của khách hàng: nhanh chóng, kịp thời          
Thái độ chăm sóc khách hàng: cẩn thận, chu đáo, thỏa mãn nhu cầu của khách hàng          
4 Trong công việc          
  Tinh thần hợp tác trong công việc          
Thao tác thực hiện công việc          
Chất lượng, số lượng công việc hoàn thành          
Mức độ hiểu biết về công việc được giao          
Khả năng tiếp thu công việc          
Hiểu rõ các nghiệp vụ của công việc          
Kiến thức chuyên môn phù hợp với công việc          
Mức độ tin cậy          
Tính kỷ luật          
Khả năng làm việc độc lập và sự chủ động trong công việc          
Sự sáng tạo trong công việc          
Hiểu biết về sản phẩm dịch vụ của công ty          
Tinh thần học hỏi và cầu tiến          
Chấp hành mệnh lệnh của người quản lý          
5 Kỹ năng          
  Kỹ năng giao tiếp          
Kỹ năng làm việc nhóm          
Thao tác thực hiện các kỹ năng mềm: giao tiếp,  đàm phán, thuyết phục,…          
Kỹ năng giải quyết vấn đề, tình huống phát sinh          
Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý công việc          
Kỹ năng thích ứng với công việc/áp lực công việc          
6 Sử dụng trang thiết bị          
  Sử dụng thành thạo các máy móc thiết bị          
  Có tinh thần sử dụng tiết kiệm tài sản của công ty          
  TỔNG SỐ ĐIỂM          

*NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI ĐÁNH GIÁ:

+ Ưu điểm của nhân viên: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

+ Khuyết điểm của nhân viên: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

+ Đánh giá chung: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

+ Kiến nghị: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Giám đốc xét duyệt:                                                                                                                   ………, ngày … tháng … năm 20…

………………………………………………………………                                                                              Người đánh giá
………………………………………………………………                                                                             (Ký, ghi rõ họ tên)
………………………………………………………………

MẪU 2: Mẫu đánh giá nhân viên kinh doanh

Logo công ty

          CÔNG TY

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax :                               Email :                  Website :

PHIẾU ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN

 
Họ tên nhân viên:

………………………………………..

Chức danh:

…………………………………………………………………………………

Loại đánh gía:  o  Thử việc        o  Nâng lương        o  Định kỳ          o Khác

 

Thang điểm ĐÁNH GIÁ Năng Lực, Chất Lượng, Y Thức:

– Điểm 5: Giỏi vượt yêu cầu.

– Điểm 4: Khá  – đạt yêu cầu đôi khi vượt yêu

cầu.

– Điểm 3: Trung bình –  đạt yêu cầu.

– Điểm 2: Kém – đạt yêu cầu nhưng không đạt

thường xuyên.

– Điểm 1: Yếu – không đạt yêu cầu.

THANG

ĐIỂM XẾP LOẠI

Loại Tổng điểm bình quân (TĐBQ)
– Giỏi

– Khá

– T.bình
– Kém

– Yếu

23 ≤ TĐBQ

19 ≤ TĐBQ < 23

15 ≤ TĐBQ < 19

10 ≤ TĐBQ  <15

TĐBQ <10

 

I. NĂNG LỰC:                                  Điểm bình quân: . . . . . . .  x Hệ số 
Nội dung đánh giá: Điểm
1. Chuyên môn
2. Mức độ hiểu rõ công việc
3. Kỹ năng thực hiện công việc
4. Khả năng tự giải quyết các tình huống phát sinh

II. NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CÔNG VIỆC: Điểm bình quân: …. x Hệ số 2

Nội dung đánh giá Điểm
1. Năng suất
2. Chất lượng công việc

III. Ý THỨC TRÁCH NHIỆM VÀ TINH THẦN TẬP THỂ:        

Điểm bình quân:……………………..x Hệ số 1

 
   Nội dung đánh giá Điểm 
1. Ý thức trách nhiệm đối với công việc, làm việc nhiệt tình, tích cực hỗ trợ đồng nghiệp
2. Ý thức tiết kiệm (thời gian,…)
3. Tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, chủ động giải quyết  khó khăn phát sinh và thường có đóng góp cải tiến công việc chung của đơn vị
4. Chấp nhận sự phân công của chủ quản, linh động trong công việc không cần chỉ đạo liên tục
5. Khả năng làm việc chung với đồng sự để đạt kết quả, xây dựng quan hệ công tác tốt, đóng góp ý  kiến đối với đồng nghiệp.
6. Hiểu biết và tuân thủ chính sách, nội quy, qui định của Công ty

IV. Đánh giá chung

Ý kiến ca trưởng đơn v:(Tóm tắt điểm mạnh, các lĩnh vực cần cải tiến, các đề nghị huấn luyện, đề nghị khác)

 

 

 

 

 

Ký tên:

 

 

Ngày:___/___/__

Họ tên

 

Tổng điểm bình quân (đã nhân hệ số):

 

Xếp loại :

 

Ý kiến người được nhận xét Ký tên

 

Ngày:___/___/__

Họ tên

MẪU 3: Biểu mẫu đánh giá nhân viên theo KPI

Bảng mẫu này có thể dùng như mẫu đánh giá nhân viên kỹ thuật, sales (bán hàng), marketing.

 ……………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC CỦA CÁ NHÂN

Thời gian: ……….

Họ & tên: ……………………………………Đơn vị/ bộ phận:……………………………

Chức danh công việc: ……………………… Nhóm chức danh:..…………………………..

STT Nội dung Trọng số (%) Tần suất (ngày/tuần/tháng…) Chỉ số đo lường Thực hiện (%) Thực hiện Kết quả

(TS*TH)

Thước đo KPI
Hiện tại Chỉ tiêu
1 2 3 4 5 6 7 (8)=(7)/(6) =(8)x(2)
A Đánh giá theo KPI, X% 70
I
1
2
3
II
1
2
B Năng lực đóng góp, Y% 30 Tự đánh giá Quản lý đánh giá Quản lý đánh giá x TS
I Kiến thức, y1
II Kỹ năng, y2 X
III Hành vi, y3 X
TỔNG CỘNG:

(X+Y) = (x1+x2) + (y1+y2+y3)

100 xxx (điểm tổng kết)
DUYỆT QUẢN LÝ TRỰC TIẾP NGƯỜI LAO ĐỘNG

Trên đây là những mẫu đánh giá nhân viên đang được áp dụng phổ biến hiện nay. Đặc biệt bạn có thể tùy chỉnh các thông tin chi tiết nếu muốn lập mẫu đánh giá nhân viên bằng excel  Hãy để lại bình luận phía dưới nếu có thắc mắc để được giải đáp nhanh chóng nhé. Cảm ơn đã theo dõi.

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ MIỄN PHÍ PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG ĐA KÊNH (FANPAGE, SÀN TMĐT), QUẢN LÝ TỒN KHO.

btn

Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng mô hình trà sữa vỉa hè “hốt bạc”

Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng mô hình trà sữa vỉa hè “hốt bạc”

08/06/2020 4040

Kinh doanh trà sữa chưa bao giờ hết "HOT". Minh chứng cho điều này sự ra đời hàng loạt của các cửa hàng trà sữa từ cao cấp đến bình dân. Nếu bạn có số vốn nhỏ, nhưng vẫn muốn…

banner sidebar right
Los AngelesChủ đề hot